CISOWIANKA dla personelu medycznego!

100 000 butelek mineralnej wody Cisowianka trafi do ponad 50 placówek medycznych na terenie województwa lubelskiego i mazowieckiego. Wybrane Szpitale zakaźne, Stacje Pogotowia Ratunkowego oraz terenowe jednostki Sanepidu otrzymają bezpłatny 14-dniowy zapas wody.

Ostatnie tygodnie dowodzą jak ważna jest dobra współpraca oraz gotowość do niesienia pomocy w obliczu trudności. Dlatego wsparcie personelu medycznego, który jest na pierwszej linii walki z wirusem stało się dla Nałęczów Zdrój Sp. z o.o. priorytetem. Około 100 000 butelek mineralnej wody Cisowianka dla personelu medycznego wyjechało z magazynów zakładu w Drzewcach.

– Postanowiliśmy zadbać o tych, którzy na co dzień dbają o zdrowie nasze i naszych rodzin. Dzięki modelowej współpracy z Wydziałem Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego i z kierownictwem poszczególnych jednostek w obydwu województwach wyselekcjonowaliśmy placówki, które wyposażyliśmy w zapas wody – informuje Sylwia Mikiel, Koordynator akcji.

Na szczególne podziękowania zasługują pracownicy zakładu butelkującego wodę, którzy kontynuują pracę z zachowaniem najwyższych standardów i higienicznych procedur. Dzięki każdemu z nich Cisowianka trafia do polskich placówek medycznych, wspierając w ten sposób lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych i cały personel oraz pacjentów.

– Jesteśmy dumni, że wspólnie możemy nieść pomoc w tym trudnym dla wszystkich czasie. – dodaje Mikiel.

Firma zadeklarowała dalsze wsparcie w czasie trwania pandemii.

Spółka Nałęczów Zdrój jest właścicielem wód mineralnych Cisowianka i Cisowianka Perlage. Zakład butelkujący wodę zlokalizowany jest w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego tuż nad bogatymi pokładami wodonośnymi, wspólnymi z Uzdrowiskiem Nałęczów. Środowisko naturalne tego obszaru jest wyjątkowe, dlatego dbałość o naturę tego miejsca przy jednoczesnym wspieraniu jego rozwoju oraz wprowadzaniu innowacji technologicznych stanowi fundament długofalowej strategii firmy.

Mineralna woda Cisowianka czerpana jest dokładnie w miejscu usytuowania rozlewni, z głębokości ponad 100m, od 1979 roku niezmiennie z tego samego źródła. Czas przenikania kropli wody do tychże pokładów wodonośnych wynosi około 400 lat. Cały proces butelkowania wody ma na celu zachowanie jej cennych naturalnych właściwości i oparty jest wyłącznie na naturalnych procesach wzorowanych na tych występujących w przyrodzie, tak aby cały proces był w 100% bezpieczny.

Lubelskie przedsiębiorstwa organizują kolejną pomoc dla szpitali
Cumulus PR wyróżniony w ogólnopolskim rankingu Media Marketing Polska