W Lublinie wspólnie przygotowali wigilię dla ukraińskich uchodźców

Uchodźcy z Ukrainy przebywający w Lublinie uczestniczyli w niedzielę, 8 stycznia br. w specjalnie przygotowanej dla nich kolacji bożonarodzeniowej. Spotkanie, w którym wzięło udział ponad 200 uchodźców, odbyło się w Centrum Kultury w Lublinie. Organizatorami wigilii, przypadającej w kalendarzu prawosławnym właśnie w mijający weekend, były Fundacja Stock, Stowarzyszenie Homo Faber i Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie. Razem, lubelskie organizacje charytatywne reprezentowane były przez ponad 40 wolontariuszy.

Świąteczne spotkanie rozpoczęło się w niedzielę o godzinie 17, ale same przygotowania do charytatywnej wigilii trwały od czwartku. W dekorowaniu sali, choinek i w ostatnich przygotowaniach kuchennych, oprócz wolontariuszy, wzięli udział także chętni do pomocy pracownicy firmy Stock Polska. Na stole znalazły się tradycyjne świąteczne dania ukraińskie przygotowane przez ukraińskich kucharzy, a wśród nich kutia, sałatka „olivye”, kompot uzvar, pierogi, barszcz oraz bliny. Oprócz wieczerzy wigilijnej, organizatorzy przygotowali dla ponad setki ukraińskich dzieci dodatkowe atrakcje. Najmłodsi goście, pod okiem animatorów, brali udział w świątecznych zabawach, własnoręcznie przygotowywali pierniki i ozdoby świąteczne, a także wspólnie śpiewali kolędy.

– Podobne wydarzenia świąteczne organizowane są przez nas także w Czechach i na Słowacji. Mamy nadzieję, że lubelska wigilia będzie chwilą wytchnienia dla osób, które znajdują się obecnie w bardzo trudnej sytuacji życiowej i mieszkaniowej. Ufamy też, że świąteczne spotkanie da naszym gościom nadzieję na lepsze jutro i perspektywę powrotu do domu – powiedział Paweł Jabłoński z Fundacji Stock.

Wydarzenie skierowane do obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w domach uchodźcy i domach zbiorowego zakwaterowania w Lublinie, zostało sfinansowane przez głównego organizatora – Fundację Stock, zaś partnerzy – Stowarzyszenie Homo Faber, Centrum Kultury w Lublinie, Lubelski Społeczny Komitet Pomocy Ukrainie zapewnili odpowiednie sale, wyposażenie, niezbędne meble oraz pomoc wolontariuszy.

 

 

Fundacja Stock działa od 2022 roku. Obecnie główne inicjatywy Fundacji kierowane są do uchodźców z Ukrainy w Lublinie i na terenie województwa lubelskiego. Pomoc fundacji koncentruje się na wsparciu w znalezieniu pracy, edukacji, wsparciu szkół do których uczęszczają uczniowie z Ukrainy oraz wsparciu psychologicznym dla osób, które przeżyły wojenną traumę. Działania te realizowane są poprzez następujące projekty:
– lekcje języka polskiego oraz kursy zawodowe na stanowiska pracy aktualnie potrzebne w Lublinie
– organizację forum, na którym Ukraińcy mogą spotkać potencjalnych pracodawców i pracowników Urzędu Pracy
– fundusz stypendialny dla ukraińskich dzieci, które w wyniku wojny przerwały naukę gry na instrumencie muzycznym
– finansowanie terapii psychologiczne prowadzonych przez zawodowych ukraińskich psychologów
– wsparcie dla Centrum Interwencji Kryzysowej (lubelska infolinia) – dzięki środkom fundacji osoby z Ukrainy mogą korzystać z pomocy psychologa i prawnika zarówno zdalnie jak i podczas wizyty w placówce. 
– wsparcie szkół, które przyjęły dzieci z Ukrainy
Przekazywane środki przeznaczane są na zajęcia integracyjne, wyżywienie, wyposażenie sal lekcyjnych.
We wrześniu z okazji rozpoczęcia roku szkolnego Fundacja Stock sfinansowała zakup wyprawek szkolnych dla 550 uczniów.
Dzieci z Lublina uczą się dbać o zdrowie