Rynek PR w pandemii – wyniki badań

Wyniki badań Think Tanku Stowarzyszenia Agencji Public Relations

Warszawa, 08 lutego 2021 r. – Wśród niezależnych polskich agencji PR dominują optymistyczne nastroje związane z wpływem COVID-19 na ten sektor usług. Ponad połowa (54%) konsultantów agencyjnych SAPR dostrzega pozytywne zmiany w swej pracy mimo pandemii trwającej już niemal rok. Troje na pięcioro z nich (58%) mniej się obawia negatywnych skutków drugiej fali pandemii, niż wiosną ub.r. lub nie spodziewa się już ich wcale.  Co więcej, PR-owcy z SAPR są przekonani, że zapotrzebowanie na usługi PR w związku COVID-19 wzrośnie. Widocznym trendem jest także wysokie zadowolenie z pracy zdalnej, która powinna zagościć na dłużej w systemach organizacji pracy firm PR. Natomiast najbardziej przeszkadza pracownikom agencji ograniczony kontakt z klientami oraz koleżankami i kolegami z pracy. Takie są wyniki badania Think Tank SAPR przeprowadzonego wśród ponad dwustu pracowników agencji członkowskich. To największe jak dotąd badanie nastrojów pracowników agencji PR przeprowadzone w tej branży od ponad dwudziestu lat jej istnienia.  

Wyniki sondażu wskazują, że niezależne polskie agencje PR dobrze poradziły sobie z niemal rokiem pandemii dostrzegając pozytywne zmiany. Obawy i negatywne odczucia wciąż istnieją, ale są mniejsze, niż można się było spodziewać. Dominują pozytywne nastroje. To takie zmiany jak: większa oszczędność czasu w pracy (22%), efektywność spotkań on-line (co szósty badany), mniej podróży służbowych i bardziej elastyczny styl pracy dziennej a nawet większa efektywność pracy, na którą wskazał co dziewiąty badany (11%). Optymalizację kosztów związaną z nowymi zasadami funkcjonowania agencji ceni sobie co 17. ankietowany (6%).

Praca zdalna? To jest to!

Najbardziej jednak doceniana jest praca zdalna – aż troje na czworo badanych (74%) określiło tę zmianę jako korzystną. Wynika z tego wniosek, że praca zdalna zapewne zostanie z nami na dłużej, nawet jeśli ograniczenia już miną. Ale powinna być wdrożona w systemie hybrydowym, bo obecność w biurze i na spotkaniach od czasu do czasu jest jednak potrzebna. Ponad połowie badanych (53%) przeszkadza bowiem ograniczony kontakt z klientami i współpracownikami dziś odbywający się głównie on-line.

To, co jeszcze przeszkadza to efekty wymuszonego dystansu społecznego – utrudniona współpraca i osłabione relacje zespołowe (22% wskazań). Inna niedogodność to nieunormowany czas pracy  a nawet poczucie, że dzień roboczy nie kończy się i ciągłe poczucie bycia w pracy (13%).  Co dziewiąty badany odczuwa brak eventów (11%). Tylko co dziesiąty (po 10%) martwi niepewność rynku i ograniczone budżety klientów a tylko 9% – zmniejszone wynagrodzenie oraz ograniczone możliwości awansu.

Generalnie poziom obaw zmalał jednak w porównaniu do pierwszej fali pandemii z wiosny 2020 roku. Obecnie co trzeci ankietowany (32%) nie żadnych obaw w pracy związanych COVID-19 a co czwarty (26%) ma mniejsze, niż niespełna rok temu. Jeśli już wyrażane są obawy, mają one charakter ekonomiczny. Ponad połowa deklarujących lęki wymienia: mniejszą liczbę zleceń, a co za tym idzie – utratę klientów (55% wskazań) i mniejsze budżety firm na działania PR (28%). Inne obawy są znacznie mniejsze – redukcje etatów (17%), lęk przez zamknięciem agencji (15%), problemy finansowe agencji (tylko 12%) oraz zmniejszone wynagrodzenie i brak możliwości uzyskania awansu lub podwyżki (8,5%).

Agencje PR wciąż bardzo potrzebne

Trend malejący co do obaw idzie w parze z coraz większym optymizmem dotyczącym rozwoju. Na 15 podstawowych dziedzin usług PR pracownicy firm SAPR aż w 13 spodziewają się wzrostu zapotrzebowania. Według aż 85% respondentów – na usługi związane z zarządzaniem kryzysowym. Niewiele mniej, bo 83% – na digital PR. Trzy czwarte badanych (76%) jest przekonanych o wzroście zapotrzebowania w obszarze komunikacji wewnętrznej, 61% wskazuje na budowanie relacji z influencerami, a 52% –  w szeroko rozumianym CSR. Zdaniem ankietowanych zapotrzebowanie spadnie zdecydowanie tylko w usługach eventowych (91% wskazań). Może trochę w sponsoringu (41% wskazań, a więc grubo poniżej połowy).

„Badanie potwierdziło nasze założycielskie przekonanie, że SAPR to organizacja zrzeszająca ludzi efektywnych, pozytywnych i pogodnych. Optymizm przekłada się bowiem na sukces w naszej branży. Mimo spektakularnych problemów krajowej gospodarki nasze agencje dobrze sobie radzą biznesowo i optymistycznie patrzą w przyszłość. Znakomicie znaleźliśmy się w warunkach pracy zdalnej. Tylko tęsknimy za dawnym kontaktem z klientami oraz naszymi zespołami. To też pokazuje społeczne zaangażowanie konsultantów firm stowarzyszenia. PR przecież to biznes relacji międzyludzkich” – powiedział Adam Łaszyn kierujący w SAPR pracami Think Tanku SAPR. I dodał: „Będziemy podobne badania robić regularnie i to w szerszej skali analizując nastroje branży PR. Trwają już intensywne prace nad trwałą konstrukcją cyklicznych badań pod roboczą nazwą Barometr PR”.

W badaniu „Wpływ pandemii COVID-19 na agencje PR”, przeprowadzonym przez Think Tank Stowarzyszenia Agencji Public Relations, wzięło udział 216 pracowników wszystkich szczebli z polskich firm PR zrzeszonych w SAPR. Badanie zostało przeprowadzone w ostatnich tygodniach 2020 roku. Pełne wyniki badań dostępne są tylko dla agencji członkowskich.

*  *  *

Stowarzyszenie Agencji Public Relations powołane zostało 20 października 2020 r. przez 20 niezależnych polskich agencji w celu reprezentacji i wspierania polskiej branży usług PR. Organizacja ta szybko się powiększa i obecnie, po  niespełna 4 miesiącach od powstania, tworzy ją już 28 agencji z różnych regionów Polski. Stowarzyszenie stawia sobie za cel podnoszenie i promowanie wysokiej jakości usług komunikacji, stymulowanie rozwoju tego sektora, wspieranie zapotrzebowania na takie usługi oraz wzmocnienie branży PR wobec rosnącej konkurencji innych sektorów usług komunikacyjnych. Działa z myślą o równoczesnym wsparciu zarówno osób zarządzających agencjami PR, jak i wszystkich konsultantów pracujących w stowarzyszonych agencjach. Obszarem badań i analiz rynku PR (sondaże, raporty, ekspertyzy) zajmuje się powołany wraz ze Stowarzyszeniem Think Tank, który stanowić ma też intelektualny hub i centrum idei branży PR.

Agencje chcące mieć dostęp do unikalnej wiedzy na temat sektora usług PR, np. pochodzącej z działań Think Tanku lub uruchamianych właśnie szkoleń wewnętrznych a także pragnące czynnie uczestniczyć w budowaniu tego sektora usług mogą to zrealizować poprzez wstąpienie do SAPR. Bliższe informacje na temat Stowarzyszenia mogą znaleźć na stronie www.sapr.com.pl, gdzie znajdą też kontakt ws. przystąpienia do tej organizacji.

Rynek PR w Polsce to 934 podmioty i ponad 1 mld obrotu
SAPR prezentuje Program Działań na 2021 rok