fundusze15.02.2017

Cumulus PR Sp z o.o. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 1 BADANIA I INNOWACJE, Działanie: 1.3 współfinansowane ze środków europejskich bierze udział w projekcie: „Utworzenie profesjonalnego laboratorium mobilnego eye trackingu w Cumulus PR Sp z o.o”.

Umowa na: RPLU.01.03.00-06-0004/16

pdf-flat Rozeznanie rynku nr 1
pdf-flat Rozeznanie rynku nr 2
pdf-flat Rozeznanie rynku nr 3
pdf-flat Rozeznanie rynku nr 4
pdf-flat Rozeznanie rynku nr 6
pdf-flat Rozeznanie rynku nr 5

Aktualizacja: 13.03.2017

W wyniku przeprowadzonych przez nas rozeznań rynku, wybrane zostały poniższe oferty:

pdf-flat Informacja nr 1
pdf-flat Informacja nr 2
pdf-flat Informacja nr 3
pdf-flat Informacja nr 4
pdf-flat Informacja nr 6
pdf-flat Informacja nr 5